Het jy geweet? Al ons woordeboeke is tweerigting, wat beteken dat jy kan kyk op woorde in beide tale op dieselfde tyd

Hierdie sinne kom uit eksterne bronne en kan nie akkuraat wees nie

About