Die punt van die gebruik van Lorem Ipsum is dat dit’n meer-of minder normale verspreiding van briewe, eerder as om gebruik te maak van die Inhoud hier, inhoud hier, maak dit lyk soos leesbare afrikaans

Die punt van die gebruik van Lorem Ipsum is dat dit’n meer-of minder normale verspreiding van briewe, eerder as om gebruik te maak van die Inhoud hier, inhoud hier, maak dit lyk soos leesbare afrikaans

Baie desktop publishing pakkette en web bladsy redakteurs nou gebruik van Lorem Ipsum as hul standaard model teks

About